dilluns, 11 de juliol del 2011

Laguna "El Tobar"

Llarg 1476 metres ample 925 metres, profunditat mitja 8,21 m. àrea superficial 67 Ha.
De la superfície fins 12 metres de profunditat és aigua dolça i oxigenada, la més profunda és aigua salada i anòxica.
I com es pot veure, és una llacuna molt bonica, rodejada de vimeteres, i plena d’ànecs i altres animals.