dimecres, 9 d’abril de 2014

Els escriptors ho tenen molt magre, la seva obra no és reconeguda i tothom es creu amb el dret de piratejar-la. Per això a nascut el grup d'autors en estat d'extinció, per reivindicar el dret a sobreviure i cobrar per la seva feina. De cada llibre venut l'autor cobra de 0,50 a 0,90 céntims d'euro.